Att vara underentreprenör

Being a subcontractor

Being a subcontractorNär du är den som driver eller arbetar på ett företag som står som underentreprenör i ett större eller mindre byggprojekt, kan du i stort sett vara den som jobbar med precis vad som helst inom bygg och anläggning. Här kommer du att kunna vara just den stora entreprenören som ser till att lägga grunden för allt det arbete som ska utföras av andra, eller så är du den som kommer in på ett senare skede i arbetet. Naturligtvis kan du även vara det företaget som finns med under hela arbetets gång och får ta del av många moment i arbetet.

Är du den som gör något av de stora och mera grundläggande arbeten som ska göras, jobbar du förmodligen på ett företag med många anställda och stora resurser. Är du den som kommer in i ett senare skede kan du många gånger vara egenföretagare med bara dig själv eller några få som anställda. För underentreprenörer är det också mycket vanligt att ta in behovsanställd, projektbaserad och extra personal vid olika tillfällen då företaget har tagit på sig ett större arbete under en viss tid. I det fallet är det viktigt att ha koll på att företaget verkligen har ekonomiska möjligheter till detta och kan klara arbetet i tid, samt att den extra personal som tas in verkligen vill arbeta.

De flesta företag som är underentreprenörer är dock av mindre storlek. Här handlar det då om olika nischade byggföretag, såsom målare, snickare, murare och golvläggare. För alla de underentreprenörerna är det oftast ganska enkelt att se över allt som krävs för att arbetet ska löpa i rätt takt. Är det dock så att en missar att vara klar i tid, så kan detta även påverka den som ska göra ett arbete efter detta företag. Därmed är det alltid viktigt att ha klara kontrakt på vad som gäller som underentreprenör.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *